Juniorituki ja sen myöntämisperusteet kaudelle 2017

Kilpailutoiminnasta ja kilpailemisesta kiinnostuneille 7k:n junioritoiminta tarjoaa kilpailukykyiset koulutustilaisuudet sekä erinomaiset puitteet systemaattiseen harjoitteluun ympärivuotisesti. Tavoit-teena on mahdollisimman laaja kilpailullinen edustus juniori-ikäluokassa ja ylläpitää 7k:n asemaa yhtenä johtavana suomalaisena juniorifrisbeegolfseurana. Juniorituen avulla haluamme edesauttaa seuran juniorijäsenten kilpailemismahdollisuuksia.

Junioritukea myönnetään hakemusten perusteella kotimaisten kilpailuiden osallistumismaksuihin. Kilpailumaksut maksetaan itse ja kilpailumaksuja voi hakea takaisin 15.12.2017 mennessä. Yksittäiselle juniorille maksetaan yhteen kilpailuun korkeintaan 70 € osallistumismaksua, mikäli kilpailumaksu ylittää tämän, tulee loppusumma maksaa itse. Yksittäiselle juniorille ei ole kausikoh-taista ylärajaa mutta seura varaa oikeuden arvioida juniorituen tilannetta kun tukia on kaikki tuetta-vat yhteenlaskettuna varattu maksettavaksi 500 euron edestä.

Mikäli juniori haluaa juniorituen piiriin tulee hänen lähettää hakemus sähköpostilla osoitteeseen kimmo@7k.fi. Hakemuksessa tulee olla hakijan nimi, syntymäaika sekä lyhyt selostus itsestä ja tulevan kauden tavoitteista. Kun juniori on hyväksytty tuen piiriin, haetaan tukea jokaiseen kilpai-luun erillisellä sähköpostilla. Sähköpostissa tulee ilmoittaa seuraavat asiat: Juniorin nimi, kilpailun nimi, rata jolla pelataan, päivämäärä, sarja johon osallistut sekä osallistumismaksun suuruus.

Tuen saamiseksi junioripelaajan tulee:

• Olla Frisbeegolfseura 7k:n jäsen

• Täyttää Suomen frisbeeliiton MJ2 ja FJ2 ikäluokkavaatimukset.

• Omata kilpailulisenssi kuluvalle kaudelle.

• Tuntea frisbeegolfin säännöt, etiketti ja noudattaa näitä.

• Myötävaikuttaa omalla käytöksellään ”frisbee spiritin” toteutumiseen.

• Käyttää kisoissa tekstiilejä/välineitä jotka tuovat esiin 7k seuran nimen/logon jne.

• Tehdä tuettuun kisaan liittyvä postaus frisbeegolfseuran sosiaaliseen mediaan (Facebook, Twitter, Instagram tms.) #7kfg tai #7kjunnut

Junioritukea ei myönnetä pelaajille, jotka kilpaillessaan edustavat muita seuroja tai kilpaile-vat kaupallisten toimijoiden tiimeissä ja edustavat ensisijaisesti heitä. Tällä haluamme taata mahdollisuuden myös niille junioreille kilpailla, joilla ei vielä taustatukena vanhempien lisäksi mui-ta ole.

Frisbeegolfseura 7k:n hallitus.